Peter Magnus Habbe 1835-1927 var född i Holmskog. Omkring 1870 hade han möbelfabrik i Tynshult. Han hade då varit i Stockholm och fått lära sig en hel del om möbeltillverkning, speciellt då om ekstolar. År 1888? brann hans fabrik i Tynshult ner. Det var inte särskilt ovanligt med sådana olyckor. Han flyttade samma år till Rödmossas soldattorp Hannemåla och bodde där med sin familj till 1895. Då flyttade de han till torpet Nyanäs i Misterhult. Ekstolar var hans specialitet. Tage Habbe, sonson till Peter Magnus Habbe har berättat atti det lilla uthus, som då fanns i Hannemåla hade  P M Habbe sin verkstad. Bostadshuset och ladugården finns fortfarande kvar.
Birger Petersson, Rödmossa