Vad hände?

.1890

Den dåliga och steniga åkermarken innebar att människorna blev tvungna att skaffa sig biinkomster.

Med skogen inpå knuten började en 100-årig möbelepok i Virserum.
Visste du att: Snickerifabriken på Skansen kommer från Virserum?

1883

Begynnelseåret var 1883 och den som startade var Carl Johan Ekelund. Efter hans död 1889 tog sönerna Emil och Edvard Ekelund, samt svärsonen Oskar Petersson över. Oskar Edv. Ekelunds Snickerifabriks AB eller i folkmun kallat ”Bolaget” kom att bli Virserums största möbelfabrik med som mest 240 anställda.

1900

Ekelunds tillverkning blev känd över världen då han införde något nytt i möbelbranschen. Möbler i ek började tillverkas.
Från denna tid kan man räkna ekmöbelns epok som sedan varade i fyra decennier.
Stilmöbler för borgarskapet ansågs vara  Virserumsmöblens kundkrets.
Visste du att: Virserum var först med ekmöbler i Sverige?

1905

Runt sekelskiftet började företagen anlita möbelarkitekter och lät trycka möbelkataloger.

1914

Virserum anslöts till elnätet 1914. Vattenkraften hade då spelat ut sin roll vid anläggandet av fabriker.
Bygden hade vi denna tid tio möbelföretag.

1920

Ekmöbeln som dominerat nästan totalt ersattes så småningom, med början av 20-talet av björkmöbeln.

Man bör komma ihåg att även om man talar om möbler i ek eller björk kan de mest bestå av fur. Då som nu fanerar man så mycket som möjligt för att kunna få vackrare ytor. (av fanér dolt trä benäms blindträ)

1930

Under 1930-talet tillkom ytterligare möbler lämpliga för serietillverkning, somliga på fackspråket benämnda kompletteringsmöbler. Exempel på såna var soffbord (ofta pelarbord), lättare fåtöljer, bokhyllor, radiobord och grammofonskåp.

1940

Alm och mahogny tog över en del av björkens roll.

1947
nådde Virserum sin topp med över 40 möbelföretag. Detta året arrangerade man Virserumutställningen då hela möbelbranschen samlades.

Men det började skönjas problem i Virserum. Många fabriker var gamla och inte anpassade till rationell produktion. Det krävdes stora investeringar. Man hade även ett för brett sortiment och det blev inte tillräckligt långa serier. Vidare så hämmade Virserums dåliga kommunikationer tillväxten.

1950


De många bränderna på möbelindustrierna i Virserum var ett hot för arbetarnas trygghet i sysselsättningen. Bara åren 1946-1951 hade fabrikerna nio bränder.

H 55-utställningen i Helsingborg kom med ett modultänkande som gav utrymme för enstyck och kompletteringsmöbler. Detta anammades såklart även i Virserum. Möblemangets tid var i stort sett förbi. Det traditionsrika ”Bolaget” upprätthöll dock till viss del tillverkningen av så kallade stilmöbler.

1960


Spånplattan gjorde närmast revolution.

Ytterligare fyra företag lades ned.

En nyetablering i Virserum, Högsby Plast flyttade till Virserum 1966 för att komma närmare sina kunder.

1969
börjar den stora nedläggningsvågen

1970
Ytterligare tio företag lades ned.

70-talets stora vinnare blev IKEA, med nackdel för Virserum.

1980


1983 grundades Föreningen Träarbetarnas museum.
1989 öppnade Virserums möbelindustrimuseum.

2000

In på 2000-talet fanns två möbel/inrednings företag kvar på orten.

Bäddsoffatillverkaren W-möbler. Ett familjeföretag som då var möbelfabrikanter i tredje generation, men som lades ner 2008.

Det andra var Innersmile furniture med designer Mikael Nilsson som flyttade hit 2006.