Föreningen

Föreningen Träarbetarnas Museum i Virserum bildades 21 april 1983. Föreningens huvudsakliga syfte var då att dokumentera och spara minnen från den döende möbelindustrin i Virserum, och att bygga upp ett museum kring denna verksamhet.

Ett gediget arbete lades ner på att samla information och utrustning från de många nerlagda fabrikerna i bygden och att hitta och rusta en lokal, lämpad för museiverksamhet.

1989 öppnade så museet i lokaler som tidigare inhyst ett sågverk på det anrika ”Bolaget” Oskar Edvard Ekelunds Snickeri AB vid Virserumsån. Museet fick heta Virserums Möbelindustrimuseum.

Än i dag ägs och drivs museet av den ideella föreningen och varje år lägger föreningens medlemmar ett stort antal arbetstimmar på att hålla liv i museet och visa upp bygdens hantverkshistoria för intresserade besökare.

Vi  var  vid senaste årsskiftet 300 medlemmar i föreningen.

Bli medlem i föreningen!

Det kostar 120 kronor per år.
Betala avgiften på bankgiro 5597-9116. Glöm inte att ange namn och adress.