Föreningen

Föreningen Träarbetarnas Museum i Virserum bildades 21 april 1983. Föreningens huvudsakliga syfte var då att dokumentera och spara minnen från den döende möbelindustrin i Virserum, och att bygga upp ett museum kring denna verksamhet. 

Läs mer om museet i uppsatsen: Att förvalta och förmedla ett kulturarv

Ett gediget arbete lades ner på att samla information och utrustning från de många nerlagda fabrikerna i bygden och att hitta och rusta en lokal, lämpad för museiverksamhet.

1989 öppnade så museet i lokaler som tidigare inhyst ett sågverk på det anrika ”Bolaget” Oskar Edvard Ekelunds Snickeri AB vid Virserumsån. Museet fick heta Virserums Möbelindustrimuseum. Årsmötet 2019 beslutade att ändra föreningens namn till Virserums Möbelindustrimuseum.

Än i dag ägs och drivs museet av den ideella föreningen och varje år lägger föreningens medlemmar ett stort antal arbetstimmar på att hålla liv i museet och visa upp bygdens hantverkshistoria för intresserade besökare.

Vi  var  vid senaste årsskiftet 300 medlemmar i föreningen.

Bli medlem i föreningen!

Det kostar 120 kronor per år.
Betala avgiften på bankgiro 5597-9116. Glöm inte att ange namn och adress.