Bolaget, som företaget allmänt kom att kallas, bildades formellt den 27 mars 1899. Det fick ett aktiekapital på 150 000 kr (en betydande summa på den tiden). Stiftelseurkunden till aktiebolagets bildande hade undertecknats av Edvard Ekelund, hans bror Oskar Ekelund, handlanden August Höglund och möbelsnickaren K. O. Svanström samt herr Axel Borén, Karlshamn. Det kan nämnas att Edvard Ekelund tio år tidigare hade anlagt en snickerifabrik vid Virserumsåns nedersta fall.

Från början bestod tillverkningen huvudsakligen av matsalsmöbler i ek, men successivt utvidgades sortimentet att omfatta allt inom branschen, från enklaste vardagsvara till de mest luxuösa praktpjäser.

Under första världskriget drevs även en omfattande sågverksrörelse och träförädling, men denna verksamhet inskränktes senare till att tjäna endast fabrikens egna behov. I samband härmed minskades också personalstyrkan.

I början av 1967 hade antalet anställda sjunkit till ca 50 och av dessa blev tio permitterade på grund av arbetsbrist. I december samma år såldes hela företaget till Bent Aldén, Grödinge och Stellan Nate, Sävsjö. De nya ägarna lyckades dock inte förbättra företagets ekonomiska ställning och under 1970 påbörjades avvecklingen av verksamheten. I mitten av januari 1971 hade de sista delarna av lagret sålts ut till allmänheten och därefter upphörde företaget. Maskiner och andra inventarier såldes vid en auktion i augusti 1971.

Från 1973 och några år framåt hyrde Wifa-Verken lokalerna för lagerändamål, men sedan stod lokalerna tomma. 1993 revs en del byggnader, men för drygt 20 år sedan förvandlades området till ett kulturcentrum med namnet DackeStop,

Bilden är från 1931 eller 1932. Bakre raden från vänster Gunnar Johansson, Edvard Johansson, Arvid Bergqvist, Åke Svensson, Axel Lundgren, Holger Kling, Erik Ekholm, Ivar Ekman, Knut Hellqvist, Olle Franzén och Folke Wistrand. I nästa rad ses Isidor Svensson, Waldemar Johansson, Sigge Roos, Fabian Svensson, Stig Malmström, Folke Jonsson, Karl Welin, Josef Larsson och Gunnar Carlsson. Framför dem står Matton Karlsson, John Karlsson, Erik Lindström, K E Henriksson, John Svanström, Sigfrid Karlsson, Einar Roos, Albert Sköld, Arvid Johansson, Tage Malmström och Oscar Gustavsson. De första som sitter är Erik Eriksson, Emil Svensson, C G Carlsson, Erik Larsson, Erik Jonsson, Thorwald Jansson, Oscar Malmström, Hilmer Karlsson, Oscar Blomberg, Emil Svensson, Edvard Lundgren och Adam Malmström. Ungdomarna längst fram är Stig Petersson (Ekenram), Oskar Pettersson, Björn Johansson, Bertil Karlsson, Nils Blomkvist, Svante Svanström, Karl Söderlund, lillpojken Anders Svensson, Folke Andersson, Gösta Karlsson, Bertil Larsson och Yngve Andersson. Källa Rune Petersson – Oskarshamns-Tidningen.