Företaget startades av Erland Gustafsson i början av 1940-talet. Tillverkningen skedde i en lokal vid Björkmossavägen och bestod framför allt av soffbord och radiobord. Sonen Sven-Erland Gustafsson, övertog företaget 1957. I samband därmed uppfördes en ny fabrikslokal samtidigt som produktionen koncentrerades på tillverkning av stolar. Företaget hade en egen arkitekt anställd. Han var samtidigt säljare och hade därför god kännedom om kundernas önskemål. Företaget satsade också mycket resurser på att rationalisera tillverkning och bland annat köpte man den första automatmaskinen för stoltillverkning i sitt slag i Skandinavien. Företaget hade som mest ca 20 anställda.

Konkurrensen från utlandet, framför allt från Östeuropa, var dock kännbar då man i dessa länder hade en lägre kostnadsbild. Företaget avvecklades därför av ägaren år 1971.