Virserums möbelindustrier

Merparten av texterna har tagits fram av Stig-Åke Petersson i samband med en studiecirkel arrangerad av möbelindustrimuseet. Bilder och dokument kommer från museets arkiv.  Avsikten är att publicera text och bilder från de möbelfabriker som funnits i Virserum med omnejd. Har du uppgifter eller bilder att tillföra är vi mycket tacksamma. Arbetet har bara börjat…

Danielsson & Carlsson, stol- och möbelfabrik

Carl Johan Ekelund

Emil Ekelunds snickerifabrik

Ekelund & Co möbelfabrik

Oskar Edv. Ekelunds snickerifabriks AB

Ekmöbler

Ekwalls möbelindustri

Bröderna Franzéns möbelfabrik

Bröderna Gustafssons möbelfabrik

Karl Gustafssons möbelfabrik

Holms fabriker

Johansson & Jonssons träindustri

Bröderna Jonssons möbelverkstad

Bröderna Johanssons stol- & möbelfabrik

Bröderna Carlssons möbelfabrik

Klackfabriken

Lagerqvist & Kriegs möbelfabrik

Möbelkompaniet

C. O. Peterssons

Premo Möbler

Sternells vilmöbler

Strömbergs

Sven-Erlands möbler

Wilhelmssons stol- & möbelfabrik

Virserums stolindustri

Virserums stoppmöbler

Björnöström

Karl Bohmans möbelfabrik

Bror Danielsson möbelfabrik

Mörtöfors

Carl Liedholm

Mörtöfors möbelfabrik

Finnforsen

Karlsson & Söner

Hultarp

Virserums nya möbelfabrik

Lillefors

Lillefors möbelfabrik

Rödmossa

Genom Rödmossa gick den backiga och krokiga Häradsvägen från Virserum till Fagerhult Vid denna väg kom det att finnas flera möbelfabriker. De flesta av de bostadshus som finns vid vägen är omkring hundra år gamla. De byggdes för att de som arbetade i möbelfabrikerna skulle få en bostad. De flesta var inte födda i Rödmossa. De flyttade för att här fanns arbetstillfällen.
Tidsmässigt ska jag försöka berätta om den möbeltillverkning som ägde rum i Rödmossa i slutet av 1800-talet fram till mitten av 1930-talet. Flera av de som var möbelsnickare hade tidigare gått i snickarlära i grannbyn Tynshult.
Birger Petersson, Rödmossa

Jonas Magnus Jonsson

Carl Danielsson Hvass

Peter Magnus Habbe

Carl Magnus Danielsson

Johan Alfred Jonsson

Karl Emil Karlsson

Karl Johan Johansson

Snickarmästaresläkten

Tönshult

Triabo

Tobro

Tobro möbelfabrik

 

Lite statistik

Kommerskollegium har sedan länge redovisat statistiska uppgifter om bl.a. Sveriges industriföretag. Underlaget lämnades bl.a. av landsfiskaler. Som exempel kan redovisas de uppgifter landsfiskalen i Virserum lämnade 1937 och som avser år 1936. I nedanstående sammanställning medtas endast möbelindustrier.

Företagets namn och antal arbetare

Bolaget 116

Nya AB Ekmöbler 46

Vilhelmssons stolfabrik 42

Strömbergs 41

Klackfabriken 27

AB Bröderna Carlsson 24

Bröderna Johanssons stol- & möbelfabrik 22

Ekelund & Co 18

AB Mörtöfors möbelfabrik 13

Ekwalls möbelfabrik 13

Virserums nya möbelfabrik, Hultarp 12

Karl Gustafssons fabrik 12

Alfr. Danielssons ekmöbelfabrik, Björnöström 10

Karl Holms möbelfabrik 9

Björnöströms möbelfabrik 9

Bröderna Franzéns möbelfabrik, Dansö 7

Emil Karlsson & Söner möbelfabrik, Finnforsen 7

Bröderna Gustavssons möbelfabrik, Hultarp 6

Danielsson & Karlssons möbelfabrik 5

Virserums stolindustri 5

Nilssons möbel- och träarmaturtillverkning 4

Lagerkvist & Krieg 3

Bröderna Gunnars Möbelfabrik, Rödmossa 1

Sammanlagt för möbelindustrin 452

Totalt omfattade landsfiskalens redogörelse 36 industrier med 517 arbetare.