Karl Emil Karlsson hade en syster, som hette Anna, Kristina Karlsdotter. Hon var gift med Johan Alfred Jonsson, som också hade fabrik i Rödmossa. Karl Emil Karlsson själv, var gift med Karolina Matilda Erlandsdotter, syster till August Erland Gunnar. Han hade tidigare varit soldat för Korparyd. August Erland Gunnar var i många år anställd hos Karl Emil Karlsson. Han och sönerna övertog fabriken 1925 när Karl Emil Karlsson dog.

En annan snickare i Rödmossa, Karl Magnus Danielsson hade en son Ernst Danielsson som var gift med en systerdotter till August Erland Gunnar och Matilda Karolina Karlsson. Hon hette Jenny Danielsson.
Birger Petersson, Rödmossa