Carl Johan Ekelund var möbelindustrins pionjär i Virserum. Han hade en för den tiden ganska stor verkstad i Blåsmålen. Byn ligger i Stenberga nära gränsen till Virserum. Verkstaden brann i maj 1883. En ny var under uppförande när svågern Peter Magnus Habbe rådde honom att flytta till Virserum för att där med vattenkraftens hjälp kunna använda en del nu uppfunna maskiner.

Vid åns övre vattenfall fanns ett spinneri. Detta byggdes ut och Ekelund fick disponera bottenvåningen för möbeltillverkning. De första maskiner som användes var svarv, nicke- eller kontursåg, bandsåg, kantklinga, hyvelmaskin och borrmaskin. Tillverkningen var dock fortfarande hantverksbetonad. En källa uppger att arbetsstyrkan uppgick till över tolv arbetare.

Ekelunds tillverkning blev vida bekant eftersom han införde något nytt i branschen. Han började tillverka möbler i ek. Ekmöbelepoken kom att vara i fyra decennier. Bland annat levererade han möbler till Kungl. Krigsskolan på Karlberg i Stockholm. Se kontraktet nedan.

Carl Johan Ekelund avled 1889 och rörelsen övertogs av sönerna Emil och Edvard Ekelund samt svärsonen Oskar Petersson. Dessa drev tillverkningen var för sig. De båda sönerna var inte nöjda med de små resurserna utan byggde i början av 1890-talet var sin fabrik vid åns båda nedre fall. Edvard Ekelund tog initiativet till bildandet av Oskar Edv. Ekelunds Snicerifabriks AB år 1899.

Källa: Virserums Möbelindustri – en 100-årig epok av Paul Bohman