En ”tidig” möbelsnickare var Carl Danielsson Hvass 1774-1839. Han var troligen född i Holm. Han var soldat för Västerarps rote och bodde på soldattorpet Qvillemåla. År 1812 flyttade han till Rydet i Tveta, 1820 till Tynshults Storgård och omkring 1830 till en plats på Rödmossas marker vid sjön Gåpen. I husförhörslängden kallades han för nyodlingsman. Där byggde han en stuga och en ladugård samt odlade upp några små åkrar. I husförhörslängderna kallades torpet för Näshult. Hans viktigaste inkomstkälla var som bysnickare. Hans specialitet var soffor och skåp. I flera hem i Virserumsbygden finns bevis på hans yrkesskicklighet.

Hans hustru hette Märta Andersdotter 1778-1857. Efter makens död bodde hon ensam i Näshultstorpet i 18 år. De hade tre söner:

  • Daniel Carlsson född 1814.
  • Gustaf Carlsson 1817-1873. Han var smed i Ekeflod. Hans son Carl August Gustafsson anlade Hjortöströms mekaniska verkstad.
  • Carl Magnus Carlsson 1819-1893. Han var känd som finsnickare. Han bodde i Slagdala. Hans son Joakim var också snickare. Han startade en snickerifabrik vid vattenfallen i Tobro.

Vid Gåpen där torpet Näshult låg finns i dag endast husgrunden och några odlingsrösen kvar. Husgrunden är skyltad av Virserums Hembygdsförening.
Birger Petersson, Rödmossa