Företaget startades 1936 av Torsten Sternell. Det var till en början inrymd i en förhyrd mindre lokal men utvecklingen krävde dock allt större utrymme. Sternell inköpte därför en fabriksbyggnad på Kvarngatan 5. I samband därmed utökade arbetsstyrkan från fyra till åtta man. Även dessa lokaler blev dock för små varför en tomt inköptes 1943 vid Fabriksgatan och året därpå stod en ny fabriksbyggnad färdig.

Tillverkningen omfattar soffor, fåtöljer och speciellt dubbelbäddsoffor. I slutet av 1940-talet sysselsatte rörelsen fjorton anställda.

Företaget gick i konkurs den 3 september 1969.


Fåtölj tillverkad vid Sternells vilmöbler på 1940 eller 1950-talet.