Osvald Petersson grundade 1951 företaget, som 1954 ombildades till aktiebolag. Företaget flyttade 1957 till Mönsterås och i samband därmed ändrades namnet till Mönsterås Stoppmöbler. Petersson hade redan 1946, tillsammans med Lars Axemo och Clifford Petersson, startat företaget Wiremöbler. Från 1950 var dock Lars Axemo ensam ägare till Wiremöbler.