Ursprunget till Premo Möbler är det rörelse som grundades i Hultarp 1936 av Bröderna Gustavsson. Helge Carmström övertog den rörelsen 1946. Han flyttade verksamheten 1952 till tomten mittemot Bolaget genom att han förvärvade byggnaden som Bröderna Franzén tidigare hade uppfört. Tillverkningen bestod då av säng- och gaveltillverkning. Men redan i mitten av 1950-talet började företaget att tillverka den byggbara bokhyllan av trä- och stål som skulle bli företagets huvudsakliga tillverkning. 1960 ombildades företaget till aktiebolag och i samband därmed fick företaget namnet Premo-Möbler.

Bokhyllan Prydno.