Fabriken på Strömgatan uppfördes år 1908. Den förstördes av en våldsam brand 1924 och på grund av åldersskäl uppfördes fabriken inte. En son till Emil – Birger – fortsatte emellertid med möbeltillverkningen i en därefter nyuppförd fabrik.