Snickarmästare Oskar Petersson lärde sig yrket hos snickarmästare Johan Ekelund i Blåsmålen. Han gick 1886 på en slöjdskola i Stockholm. Möbelfabriken i Virserum startade han 1888, där i huvudsak rikt skulpterade möbler tillverkades. Bland kunderna kan nämnas prinsarna Carl och Eugén. Peterson fick motta silvermedalj och diplom på Stockholms Konst- och industriutställning. Källa: Tidningsklipp.


Bilden är tagen på dåvarande Oxbacken i Virserum. Första raden från vänster bildhuggare Johan Westring, okänd, bildhuggarlärling Hjalmar Örstrand, bildhuggarlärling Karl Oskar Karlsson, möbelsnickare Emil Svensson och möbelsnickare Klaes Lindell. Andra raden från vänster möbelsnickare Höglander, okänd, förman O Palmér,snickarmästare Oskar Petersson, bildhuggare Örstrand, bildhuggare Erdman, möbelsnickare J.W. Ekholm och möbelsnickare Karl Aug. Johansson. Bakre raden från vänster möbelsnickare Emil Johansson, Virserums förste tapetserare Nordström, maskinarbetare Gustav Lindh, tre okända, möbelsnickare A Karlström, åkardrängen Karl Johansson, möbelsnickare K.J. Fredholm, möbelsnickare Alfred Jonsson, möbelsnickare Aug. Larsson och Hägg.