Bröderna Gustafsson startade sin möbelfabrik i Hultarp år 1936. Några år senare blev Helge Carmström anställd i företaget. Han övertog 1946 hela rörelsen tillsammans med Karl Andersson från Fröseke. Den sistnämnde stannade dock endast en period i företaget. Efter förvärvet bibehölls dock firmanamnet och verksamheten bedrevs fortfarande i Hultarp. Men 1951 köpte Carmström den fabriksbyggnad som hade uppförts av Bröderna Franzén och där bibehölls verksamheten tills företaget avvecklades 1971. Se vidare Premo Möbler.

Bokhyllan Prydno.