Det var Axel Karlsson och G. Adelgren som startade företaget år 1920 vid ”Tregrinderna” i korsningen Ösköglevägen/Storgatan, alltså vid infarten mot Fågelfors. Adelgren lämnade dock rörelsen efter fyra år medan Karlsson fortsatte som ensam ägare till sin död 1939. Därefter drevs rörelsen vidare av sterbhus några år. Rickard Svensson anställdes 1942 som driftchef och två år senare övertog han firman. 1946 uppgick antalet anställda till tolv personer. Henrik Danielsson övertog 1949 verksamheten och var aktiv i denna fram till 1975. Den såldes då till Bröderna Johanssons stolfabrik. Den gamla fabriksbyggnaden vid Fabriksgatan köptes av kommunen och revs samma år.