Rörelsen startades 1918 av Karl Holm, som detta år hyrde en bänkplats i en så kallad andelsfabrik. Där började han tillverka olika slags möbler. Han var en skicklig yrkesman som sålde bra. 1919 kunde han inköpa en egen fastighet på Storgatan 50, som inreddes både till bostad och verkstadslokal. Här började han tillverkning av företagets specialitet, nämligen soffstommar. Verksamheten växte kraftigt och nödvändiggjorde en utvidgning. En tomt inköptes vid Målillavägen och där upphörde han 1930 en egen fabriksbyggnad. Denna har sedan vid olika tillfällen byggts ut. 1936 tillkom en tapetserarverkstad. Successivt kom fabriken att specialisera sig på tillverkning av bäddsoffor av egna patent, men fabriken tillverkade även fåtöljer och andra möbler. 1944 inköpte Karl Holm ytterligare en möbelfabrik, nämligen Karlströms bänkfabrik i Målilla.

Karl Holm har en ovanlig bakgrund bland möbelfabrikörerna. Han var till en början anställd som soldat vid Kalmar regemente (från 1891). Namnet Holm fick han då han som soldat tilldelades ett soldattorp i Holms by. Han stannade vid regementet under tretton år, men han var endast skyldig att inställa sig vid regementet en månad per år. Övriga elva månader kunde han syssla med snickeriarbeten. Han hade då anställning hos olika företag: Bolaget 1896-1903, Emmenäs Möbelfabrik 1903-1905, en möbelfabrik i Frövi 1905-1909 och Blomstermåla Möbelfabrik 1909-1911. Under sin tid i Virserum var han också fjärdingsman i sammanlagt fjorton år.

Rörelsen övertogs 1944, då företaget omvandlades till aktiebolag, av sönerna Helmer, Karl, Alton och Torsten. Fabrikslokalerna har utökats vid flera tillfällen, men den största förändringen skedde 1962 då en 2000 m2 stor betonghall uppfördes. Det är denna tillbyggnad som i dag finns kvar och numera inrymmer Coop:s affär. En ytterligare utvidgning skedde 1965 då Holms Fabriker köpte de lokaler som stått tomma efter Rydhs flyttning till Huskvarna.

I mitten av 1960-talet uppgick antalet anställda till över 100, men verksamheten började därefter minska. När företaget såldes 1973 till Nybro Konsultbyrå AB berördes ca 60 anställda av ägarbytet. Försäljningen skedde på grund av företagets ekonomiska problem och hade tillkommit genom förmedling av Ackordcentralen i Malmö. De första åren efter fabriksförsäljningen gick företaget bra ekonomiskt men på hösten 1978 tvingades man begära sig i konkurs. Verksamheten fortsatte ytterligare någon månad i konkursförvaltarens regi i hopp att en ny köpare skulle ge sig till känna. Så skedde emellertid inte och i slutet av mars 1979 upphörde verksamheten helt.

Holms fabriker.

 

Arbetet med att sätta fast resårer på en soffsits har påbörjats. På bilden finns bland annat Bengt Lundgren och Ingvar Nilsson.

 

Fåtölj och bäddsoffa nr 620 från 1950.

 

Bäddsoffa.

 

En bild från 1978, från vänster Ingvar Nilsson (började 1939), Bengt Lundgren (började 1940) och Åke Nilsson (började 1954).