Firman startades 1912 av fabrikör Karl Gustafsson. Då sysselsattes endast två anställda, men verksamheten utökades under årens lopp och som mest var ca 15 personer verksamma i fabriken. Tillverkningen bestod av såväl hela möblemang, framför allt i ek, som kompletteringsmöbler av olika slag. Möblerna tillverkades efter företagets egna ritningar men man åtog sig också att tillverka möbler enligt beställarens ritningar.

Fabriken var inrymd i samma byggnad som Strömbergs dåvarande fabrik vid Strömgatan. Byggnaden förstördes av en häftig brand 1949.