Harry Strömberg grundade företaget 1909 genom att han övertog kreaturshandlanden Gustaf Linds andel i den s.k. Nyströmska fabriken (d.v.s. två bänkplatser). Till en början var verksamheten förlagd till en mindre fabriksfastighet som inrymde andra möbeltillverkare. Var och en hade sin rörelse i olika delar av fabriken. År 1920 övertog Strömberg de lokaler som tidigare disponerats av firma Möbelkompaniet och några år senare utökade verksamheten med en egen tapetserarverkstad. Harry Strömbergs son Lage utsågs 1943 till företagets driftledare.

Tillverkningen utgörs av stoppmöbler av olika typer och utförande, speciellt dubbelsoffor av egen konstruktion.

År 1949 förstördes de dåvarande fabrikslokalerna vid Strömgatan av en våldsam brand. Det enda som återstoden efter branden var skorstenen (den sprängdes bort 1952). I januari 1950 köpte Strömberg de lokaler och inventarier som Nya AB Ekmöbler ägde mitt emot järnvägsstationen.

Ingrid och Torsten Strömberg drev själva fabriken under 1950-talets andra hälft. Deras barnbarn Anna Dagnell Liedholm skrev år 2000 specialarbetet ”Virserums möbelindustri”. Där finns information om möbelindustrin i Virserum och intervjuer med personer som varit verksamma i branschen.

En större förändring gjordes 1973 då tapetseraravdelningen flyttades över till de lokaler som tidigare disponerades av Klaviaturfabriken. Det var fjorton tapetserar och sömmerskor som därmed fick nya arbetslokaler. Men bara några månader därefter meddelade företagets chef Ove Ackmer att företaget skulle läggas ned p.g.a. sviktande ekonomi. Företaget lyckades dock överleva den ekonomiska krisen och kunde fortsätta sin verksamhet. Men 1981 tvingades företaget att på egen begäran försättas i konkurs.

Efter konkursen kunde dock ett nytt bolag – Nya Strömbergs Möbel AB – överta driften och verksamheten fortsatte ytterligare några år med reducerade personalstyrka. En ny konkurs kom 1984 men även denna gång kunde en rekonstruktion göras och verksamheten fortsätta. Nya ägare och nytt namn, nu hette företaget Trivsam. Men redan våren 1985 fick även det företaget gå i konkurs. Ytterligare en ny ägare efter den konkursen. Sjökvist Comfort i Huskvarna.

De nya ägare hade sedan tidigare en möbelfabrik i Huskvarna, men fabriken i Virserum var specialiserad på bäddsoffor och företaget hade noterat en ökad efterfrågan på just denna produkt. Fabrikören Åke Wissing i Tranås köpte företaget Sjökvist Comfort år 1987 och verksamheten fortsatte därefter under samma firmanamn. Företaget hade 24 anställda år 1992. Företaget bytte 1995 namn till W-Möbler och fortsatte sedan verksamheten fram till 2009, då det tvingades gå i konkurs. Konkursförvaltaren sålde sedan företaget till Järnforsens Stoppmöbler, som flyttade över verksamheten till Järnforsen.

Arbetsstyrkan 1937.