Lillefors möbelfabrik startades på 1880-talet. Fabriken drevs av vattenhjul fram till 1920. Då satte man satte man in en Hällerydsturbin, den kostade 1 400 kronor. Fabriken är mycket väl bevarad och har en autentisk inredning. I maskinupppsättningen är Hjortöströms mekaniska verkstad väl representerad.

Rikthyvel av gammal Hjortöströmsmodell.