En byggnad, avsedd som klackfabrik, uppfördes vid Jakobsgatan år 1929. Den planerade verksamheten kom emellertid aldrig till stånd och byggnaden fick stå oanvänd till 1935. Då inköptes den av fabrikör Walfrid Ekwall, som där startade en egen möbelfabrik. Företaget tillverkade framför allt matsalsmöbler men i mindre omfattning också kompletteringsmöbler av olika typer. På grund av sjukdom överläts företaget 1942 till Ekwalls söner Erik och Fritz.

Från början var åtta personer anställda men denna siffra fördubblades med åren. Verksamheten upphörde 1975 och de senaste åren dessförinnan hade verksamheten successivt minskat.