Ivar Franzén startade tillsammans med sin bror en möbelfabrik på Dansö år 1930. Fabriken förstördes av en brand 1930 men återuppbyggdes samma år. Den nya byggnaden var betydligt större och modernare än den brunna. Den uppfördes i två våningar samt vindsvåning och källarvåning. Byggnaden inrymde maskinverkstad, kontor, bonarverkstad, sammansättningsverkstad och tapetserarverkstad. I vindsvåningen inrättades en tapetserarverkstad. Vid den här tidpunkten sysselsatte fabriken tolv anställda.

En ny brand 1946 utplånade den nya fabriken och en tredje fabriken uppfördes. Den flyttades dock från Dansö till tomten mittemot Bolaget (där senare Premo-möbler var verksam). Den nya byggnaden blev större och möjliggjorde också att arbetsstyrkan kunde fördubblas. Från 1952 såldes byggnaden till Bröderna Gustafssons möbelfabrik i Hultarp och därmed upphörde Bröderna Franzéns möbelfabrik.

Bröderna Franzéns 1948.

 

Annons i samband med Virserumsutställningen 1947.