Fabrikör Carl Wilhelmsson startade år 1914 en egen rörelse med fyra anställda i det Regnerska huset i hörnet Storgatan-Sjögatan (där Gustav Karlssons tryckeri senare låg).

Fyra år senare uppförde han en fabrik vid Södra Järnvägsgatan, som senare byggdes ut i takt med företagets kraftiga expansion. Särskilt under krigsåren var rörelsen av stor omfattning och sysselsatte då ett fyrtiotal arbetare. Industrin härjades 1945 av brand och återuppbyggdes inte. Fabrikör Wilhelmsson ägnade sig sedan åt skogs- och sågverksbranschen.

Efter branden stod dock fabrikens skorsten kvar under många år. Den revs slutligen 1969.

Tapetserare vid Wilhelmssons möbelfabrik 1938, från vänster Stig Antonsson, Sture Pettersson, Sven Habbe, Nils Ekemo, Martin Good, Herman Oscarsson, Yngve Elmqvist, Nils Westring, Allan Lundin, ? och ?.

Wilhelmssons 1940, från vänster Sven Habbe, Nils Ekemo, Olle Habbe, ?, ?, ?, ? och Stig Antonsson.