Möbelfabriken startades 1937 av bröderna Erik, David, Josef och Edvin Jonsson. Till en början sysselsattes endast de fyra delägarna. Tillverkningen var de första åren inriktad på matsalsmöbler, men senare tillverkade man även kompletteringsmöbler. Företaget lades ned 1962.