Bröderna Edvin och Gunnar inköpte 1916 en mindre träbyggnad, vilken de lät förflytta till ett område vid Fabriksgatan, där den om- och tillbyggdes. Företaget specialiserade sig redan från början på tillverkning av stolar och fåtöljer.

Företagets historia har redovisats utförligt i en artikel av Lars Bergstig i Virserums hembygdsbok 2017.

Personalen vid Bröderna Johanssons ca 1953. Övre raden från vänster Åke Eek, Åke Judinsson, Ingvar Svensson, Hilmer Karlsson, Rudolf Gunnar, Erik Ekholm, Sigfrid Jonasson,Gösta Jonasson, Gillis Leek, Ivar Karlsson, Egon Karlsson, Henrik Gunnar, Erik Simonsson, Sven Arvidsson och Erik Andersson.
Tredje raden från vänster Johan Gustavsson, Elis Petersson, Arvid Karlsson, Herman Leek, Alvar Ljungblad, Sture Videll, Herbert Rudegaard, Seth Söderlund, Gösta Karlsson, ? Svensson, Arne Wirsén, Rune Karlsson, Harald Haraldsson, Tage Torstensson, Britta Prim, Karin Torén och Arvid Adolfsson.
Andra raden från vänster Lennart Sjösten, Lennart Persson, Stina Karlsson, Doris Ekman, Sonja Karlsson (Berit Karlsson?), Ethel Karlsson, Kerstin Leek och Edit Hagström.
Främre raden från vänster Ulla Johnsson, Elinor Fagerlund, Dagny Ekman, Kamma Jensen, Sig-Britt Hjalmarsson, ? Svensson och Ulla Torén.