AB Möbelkompaniet startades 1916 av snickarna Konrad Kreig, Gottfrid Beijer och Axel Lagerqvist (de var nära släkt med varandra). Alla tre hade dessförinnan varit anställda vid Bolaget. För sin verksamhet hyrde de den del av en fabrik vid Strömgatan där Bolaget då hade lokaler för träullstillverkning. Träullen användes till emballage av möbelpjäser samt till stoppmöbler. Verksamheten utvecklades positivt och arbetsstyrkan uppgick som mest till 15-talet man. I den siffran ingick även ägarna som under dagarna stod vid sina maskiner. Bokföring och uppläggning av arbetet fick de göra i sena kvällstimmar och på nätterna. Tillverkningen bestod av salsmöbler i ek.

I samband med depressionen 1920 minskade orderingången. Året därpå fick ägarna ett erbjudande från Harry Strömberg, som ville överta verksamheten. Strömberg hade då sin verksamhet i den andra delen av lokalen på Strömgatan. Ägarna antog Strömbergs erbjudande och därmed upphörde också Möbelkompaniet.