Fabriken startade 1918 och även om där aldrig tillverkats möbler (utan träklackar till skor), så har den sitt intresse som en av trämetropolens olika aktörer. Klackfabriken upphörde 1981. Orsaken till nedläggningen var bland annat att skoklackarna började tillverkas i plast och dessutom försvann de flesta inhemska skofabrikerna i Sverige.

Klackfabriken 1936. Främre raden från vänster Herbert Örbäck, Alvar Pettersson, August Johansson, fabrikör Josef Danielsson, fabrikör Axel Henriksson, Gunnar Åkerberg, Ragnar Granat, Thure Boman och Henrik Malmborg. Mittraden från vänster Göte Gunnar, Erik Johansson, Sven Franzén, Ingvar Åkerberg, Ragnar Lindström, Gunnar Syren, Stig Gunnar, Ebbe Knutsson, Harald Persson, Einar Persson,Gustav Persson och Thorsten Andersson. Bakre raden från vänster Gösta Lindström, Karl Rosén, Helge Karlsson, Gerom Nilsson, Manfred Gustafsson, Helge Pettersson, Albert Hagström, Sten Jakobsson, Axel Andersson och Sigurd Gustafsson.

Märta Persson, bilden är från 1940-talet.