AB Ekmöbler är ett unikt företag i Virserums möbelhistoria. Det bildades hösten 1919 men ursprunget började i Hjortöström 1918 då ägarna till den mekaniska verkstaden där beslutade att uppföra en ny fabrik i själva samhället för sin metallindustri. Planerna ändrades dock året därpå då man istället satsade på tillverkning av monteringsfärdiga hus för export till Frankrike. Man trodde nämligen att det skulle finnas en marknad där efter första världskrigets förstörelse. Man uppförde därför en ny fabrik mitt emot järnvägsstationen för denna tillverkning.

Någon större framgång blev det dock inte – enligt uppgift tillverkades endast ett monteringsfärdigt hus – och i december 1919 såldes fabriken till ett nybildat aktiebolag – Ekmöbler AB. Vid den här tiden var det svåra ekonomiska tider och flera fabriker tvingades säga upp anställda samtidigt som det pågick ett arbetskonflikt vid ”Bolaget”. Några av de skickliga yrkesmän som blev arbetslösa valde därför att starta eget. För att finansiera fabriksköpet satsade 38 blivande ägare 2 000 kronor vardera (en stor summa 1919). De blev så småningom kallade ”De 40 martyrerna”.

I styrelsen för det nybildade bolaget ingick flera av de som satsat pengar men Hjortöströms mekaniska verkstad hade också ett stort inflytande. Det fanns olika tankar om hur verksamheten skulle drivas samtidigt som lönsamheten inte blev den man hoppats på. Våren 1927 gick företaget i konkurs och de pengar som arbetarna satsat i företaget försvann.

Istället bildades ett nytt aktiebolag – Nya aktiebolaget Ekmöbler – som köpte fabriken och inventarier och fortsatte driften. De nya ägarna lyckades väl och 1939 hade man 50-talet anställda. I januari 1950 såldes företaget – och lokalerna – till AB H Strömbergs Stoppmöbler. Vid en våldsam brand den 1 december hade nämligen Strömbergs fabrik vid Strömsholmen blivit förstörd och verksamheten flyttades därför över till Ekmöblers fabrik. Fabriksbyggnaden revs 1984.