Fabrikörerna Henrik Danielsson och Elias Carlsson startade företaget 1935 under blygsamma förhållanden med endast två anställda. I slutet av 1940-talet hade antalet anställda ökats till ca 10 och en utvidgning av lokalerna planerades då. Tillverkningen är speciellt inriktad på ek- och björkstolar.